Науковий часопис № 81

Титульна сторінка

Зміст

Адамюк Н. Б.
ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДОСТУПНОСТІ В СУЧАСНІЙ СУРДОПЕДАГОГІЦІ

Анацька Н. В., Новіков Б. В., Свідло Т. М.
ЕТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ПЕРВИННИЙ ЕТАП

Андрєєв А. М., Тихонська Н. І.
КВАЗІПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Андрійчук Ю. М., Гордійчук В. І., Дишко О. Л.
ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ НА РУХОВИЙ РОЗВИТОК ВИСОКОРОСЛИХ ПІДЛІТКІВ

Антоненко І. І., Чіжова Н. В.
РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В АКАДЕМІЧНІЙ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Бєлова О. Б.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА

Бистра І. І., Чайченко Н. Л., Клименко Г. В., Ковальова А. О.
АНАЛІЗ РИНКУ ФІТНЕС-ПОСЛУГ В ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Білик Л. В.
КЛЮЧОВІ СКЛАДНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ

Бірюк Л. Я., Голубенко С. М.
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Врубель Г. Ф., Мітєва А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА

Гавришків О. Б.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Гладун Т. С.
НАВЧАЛЬНО- ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА МАГІСТРАНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Holubova H. V.
PHD STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE STUDIES IN THE EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER SCHOOL

Грицкова Ю. В.
ВИХОВАННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Гузь І. Б.
ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ

Дубровська Л. О., Дубровський В. Л.
ВИКОРИСТАННЯ ЛЕГО-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Дяченко А. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ В МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ

Дяченко М. Д.
ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

Євдокимова І. А., Бутиліна О. В.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ: СПРОБА ПРОГНОЗУВАННЯ

Зайцева В. В., Яремчук Н. С.
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ільченко О. А., Ткач П. Б.
ІНТЕГРУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІАГРАМОТНОСТІ В КУРС ЛІДЕРСТВА ДЛЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦГВАРДІЇ

Канарова О. В.
ПРИНЦИПИ Й ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ВЗАЄМИН ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ДОРОСЛИМИ ТА ОДНОЛІТКАМИ

Киричок І. І.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ковальов І. М., Погребняк Д. В., Березяк К. М., Корнієнко О. Д., Малахов Є. В.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРАВООХОРОНЦІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Костенко Л. Д.
ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У 1994–2014 РР.

Костенко М. П., Дубовік Р. Г., Отрошко О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19

Кравченко О. Л.
МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ІЗ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Крекотень О. В., Байдак Л. І.
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ ХАРИЗМИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Кудрявцева О. А., Шнайдер А. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Куксова А. С., Ковальова А. О., Головіна С. С.
СПОРТИВНІ ІГРИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Лиходід В. В.
МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПЕРІОД ПРАКТИКИ З МЕХАНІЗАЦІЇ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Лютий В. П., Петрович В. С.
ПРОФІЛАКТИЧНА “ПРОГРАМА 15”: ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Мазуренко Ю. А.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Молодиченко В. В., Молодиченко Н. А.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Моргунов О. А., Чудик А. В., Березяк К. М., Білобров В. М., Гоговський Є. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ З ОДНОБОРСТВ У СИСТЕМІ САМООСВІТИ

Оберемок А. М.
ФОРМУВАННЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКІВ У ДИСФУНКЦІЙНИХ СІМ’ЯХ

Радзієвська І. В.
НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Рибалко П. Ф., Васецький Ю. В., Солодка О. В., Красілов А. Д., Хоменко О. С.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ НА ОДНОБОРСТВАХ, ДО ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рибалко П. Ф., Самсонов Ю. В., Марков О. В., Соколовський В. В., Безбородов Є. В.
РОЗРОБЛЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ МЕТОДИКИ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФІЛЮ

Слободянюк О. М.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ США: ВИВЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ

Сологуб В. Д.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ОПП “ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ОРКЕСТРОВЕ МИСТЕЦТВО”

Стаднік Н. В., Панченко Т. Л., Волинець Ю. О., Панченко М. Г.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Юник І. Д.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ БРЕНДУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ВИШУ В СОЦМЕРЕЖАХ