Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи засновано в 2004 році Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова за ініціативи ректора, академіка В. П. Андрущенка та проректора з наукової роботи, професора Г. І. Волинки.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з понад 180-річною науковою й освітньою традицією. Упродовж своєї історії університет утвердився на високому міжнародному рівні як європейський вищий навчальний заклад. На сьогодні університет співпрацює із сотнею університетів у 50 країнах світу.

Університет посів 18 місце в національному рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП – 200 Україна» 2017 року.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова є активним суб’єктом європейського освітнього простору. Свідченням міжнародного визнання університету є прийняття закладу індивідуальним членом Європейської Асоціації університетів, Міжнародної Асоціації університетів, Євроазійської Асоціації університетів, а також обрання ректора університету президентом Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи.

Видання «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова» складається з 23 серій за різними напрямами: педагогічні, біологічні, географічні, історичні, економічні, політичні, психологічні, фізико-математичні, філологічні, філософські, юридичні та інші науки.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи включено до переліку наукових фахових видань категорії Б Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020, (додаток 4)  з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта), з соціальної роботи (231 – Соціальна робота).

У часописі серії 5 розглядаються результати теоретичних досліджень та експериментальної роботи з питань педагогічної науки, подано розкриття педагогічних, психологічних і соціальних аспектів, які зумовлюють актуалізацію поставленої проблеми та допоможуть вирішувати її на сучасному етапі розвитку освіти.

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень із педагогічних наук.

Редакція Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи запрошує долучитись до колективу авторів видання та зробити свій внесок у розвиток наукової думки.