Редакційна рада:

В. П. Андрущенко – доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова (голова Редакційної ради);

В. І. Бондар – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Р. М. Вернидуб – доктор філософських наук, професор;

В. Б. Євтух – доктор історичних наук, професор, академік НАН України;

І. І. Дробот – доктор історичних наук, професор;

М. І. Жалдак – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

А. А. Зернецька – доктор філологічних наук, професор;

Л. І. Мацько – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України;

О. С. Падалка – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

В. М. Синьов – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Г. М. Торбін – доктор фізико-математичних наук, професор (заступник голови Редакційної ради);

М. І. Шут – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України.

 

Редакційна колегія серії:

В. І. Бондар – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

О. Л. Биковська – доктор педагогічних наук, професор;

В. В. Борисов – доктор педагогічних наук, професор;

Л. П. Вовк – доктор педагогічних наук, професор;

Беата Гурніцка – доктор Phd (Опольський ун-т, Республіка Польща); 

М. І. Жалдак – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

М. С. Корець – доктор педагогічних наук, професор;

Л. А. Куліш – кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар);

Л. Л. Макаренко – доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);

М. М. Марусинець – доктор педагогічних наук, професор;

В. Д. Сиротюк – доктор педагогічних наук, професор;

В. М. Слабко – доктор педагогічних наук, доцент;

Фабіан Андрушкевич - доктор педагогічних наук, професор (Опольський ун-т, Республіка Польща); 

О. П. Хижна – доктор педагогічних наук, професор;

С. М. Яшанов – доктор педагогічних наук, професор.