Головний редактор:

Слабко В. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти дорослих, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

 

Редакційна колегія:

Биковська О. В., доктор педагогічних наук, профессор, завідувач кафедри позашкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Борисов В. В., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики навчання, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія;

Гевко І. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Захаріна Є. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання, Класичний приватний університет;

Кивлюк О. П., кандидат педагогічних наук, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Луценко І. О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методик та технологій дошкільної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Макаренко Л. Л., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Марусинець М. М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Савенкова Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Смирнова І. М., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія;

Фаст О. Л., кандидат педагогічних наук, доцент, проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;

Хижна О. П., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;

Андрушкевич Фабіан, доктор педагогічних наук, професор, Опольський університет, Польща;

Конрад Яновський, PhD, ректор, Економіко-гуманітарний університет у Варшаві, Польща;

Мудрецька Ірена, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти, Опольський університет, Польща.