Науковий часопис № 57

Титульна сторінка

Зміст

Аврамчук О. Є. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Баштовий В. І. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Близнюк М. М. УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОДИЗАЙН – НАЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ ТА АНТИГЛОБОЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР (ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Борбич С. В. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

Василиків І. Б. ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАРКЕТИНГУ

Галатюк Ю. М. ТВОРЧА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З МЕХАНІКИ

Григорчук О. М. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ

Дудка Т. Ю. ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (ДО V СТ.)

Закалюжний В. М. ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ

Коваленко І. В. ПРОГРАМНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Костецька М. В. РЕСТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАІНИ

Кравченко-Дзондза О. Е. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Мирошніченко Ю. Б., Міронічева Д. В. ПРАКТИЧНА РОБОТА З АСТРОНОМІЇ НА ТЕМУ: “ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМІЧНОЇ МІСІЇ “РОЗЕТТА” ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ”

Мишак Ю. М. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Мулярчук Є. І. ВЧИТЕЛЬСТВО ЯК ПОКЛИКАННЯ

Мухортова Н. О. ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ З БІОМЕХАНІКИ У ЗАНЯТТІ СПОРТОМ

Нищак І. Д., Шпильовий Ю. В. НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ: ІНФОРМАТИЧНО-ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Онопрієнко В. П. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Пащенко В. В. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З КУРСУ ФІЗИКИ І БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ЯВИЩ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Поліщук Р. С. ПІДГОТОВКА БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТА ОЦІНЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ ВИМІРЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ У КРАЇНАХ ЄС

Редько Г. Б., Толпекіна Г. В. ЗАУВАЖЕННЯ З ПРИВОДУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Сиротюк В. Д. МІСІЯ КОСМІЧНОГО ТЕЛЕСКОПА “КЕПЛЕР” – ПІЗНАННЯ ВСЕСВІТУ

Сиротюк Т. А. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ГАЛУЗІ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА: ПРОБЛЕМИ Й ОСОБЛИВОСТІ

Сільвейстр А. М., Моклюк М. О., Моклюк О. О. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Смирнова І. М. ПРОФЕСІОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Туріна О. А., Каменська В. Ю. КУЛЬТУРА ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

Турянська М. М. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ І МОЛОДДЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Фесенко Г. А. СИТУАТИВНЕ НАВЧАННЯ ОСНОВ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

Чернявський В. В. ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ КУРСІВ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МОРЯКІВ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Чумак М. Є. ПОСТАНОВКА ЗАПИТАНЬ УЧНЯМИ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Шарко В. Д. ФРЕЙМОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФІЗИЧНИХ ЗНАНЬ

Шевченко А. Ф. ДЕЯКІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ФОРМУВАННЯМ КОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Шило С. В. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Школьний О. В., Захарійченко Ю. О. ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА З МАТЕМАТИКИ

Янісів Ю. О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ