Науковий часопис № 85

Титульна сторінка

Зміст

Авраменко Б. В.
АНАЛІЗ ПОМИЛОК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ

Бабич В. І., Дубовой В. В., Дубовой О. В., Бабич Л. М., Галюза С. C.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Белінська Т. В., Газінська О. В., Стрєбкова Д. В., Науменко І. В.
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Белоус І. В., Науменко О. М., Стучинська Н. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАННІ ФАХОВИХ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Білозерська Г. О., Сізова Н. С., Кравцова Н. Є., Кравченко І. М.
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ

Boyko G. I.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT FROM UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE FOR STUDENTS OF THE 2ND COURSE OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Бровко К. А., Дурдас А. П., Сопова Д. О., Андрощук К. Г.
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ МЕДІАЗАСОБАМИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: НАУКОВО-ЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Буцик І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Ван Інчжи
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Vasilenko L. M.
VOCAL TRAINING OF MUSIC STUDENTS BASED ON THE HEDONISTIC IMPERATIVE OF A PERSON

Василишина О. В.
ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗВО

Voronina H. R., Meleshko I. V., Kriukova Ye. S., Yamshynska N. V.
EFFECTIVE STRATEGIES OF LEARNING ESP VOCABULARY FOR TECHNICAL STUDENTS

Гарєєва Ф. М., Чурсанова М. В., Савченко Д. В., Матвєєва Т. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Григоренко Г. В., Григоренко Д. П.
ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Гриценко А. П., Ухналь О. М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Дембіцька О. О., Гайдай С. І., Хапсаліс Г. Л., Чайченко Н. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Демянчук М. Р.
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУРСІВ “ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ” Й “МЕДИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ” У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

Ємельянова Д. В.
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Журавська Н. С.
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ САМОПІЗНАННЯ

Івах С. М.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кір’янова О. В., Долгопол О. О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОВНОЇ ОСВІТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Левченко Н. В.
МОЛОДІЖНІ КЛУБИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Макаренко А. В., Яковенко В. Г., Буров Ю. В.
МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Максимова К. В., Соїна І. Ю., Петрусенко Н. Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ ФІТНЕС-ПРОГРАМАМИ В РІЗНОПРОФІЛЬНИХ ЗВО М. ХАРКОВА

Мельник А. Ю., Стрельникова Є. Я.
РОЗВИТОК ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ЗА РАХУНОК КОМПЛЕКСУ ВПРАВ ЗА ПРОТОКОЛОМ ТАБАТА

Mесарош Л. В.
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Невзоров Р. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ ФАХОВОЇ ГОТОВНОСТІ ДО БОЙОВИХ ПОЛЬОТІВ МАЙБУТНІХ ЛЬОТЧИКІВ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ

Омельчук В. В.
ДУМКИ ТА ПОРАДИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО ВИХОВАННЯ ЖІНКИ-МАТЕРІ ТА ЧОЛОВІКА-БАТЬКА

Опанасенко Н. І., Черненко Г. М.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОДНА З ВИМОГ НАПИСАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ МАГІСТРАМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Піддубцева О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ АГРАРНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Позняк О. С.
ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Пономаренко Т. О., Кузіна О. Т.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ФЕНОМЕН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Резунова О. С., Передерій О. Л.
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ЙОГО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ремзі І. В., Аксьонов В. В., Калашник Д. С.
ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СТАН ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Рибалко А. П., Денисова Т. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Rudyk T. O., Sulima O. V.
CONSIDERING PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER OF HIGHER MATHEMATICS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY

Сіка Ю. М.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ

Слободяник А. Д., Моклюк М. О., Сільвейстр А. М.
МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ РЕДАКТОРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ КОЛИВАНЬ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Соловей О. М., Богуславський В. В., Журавель О. А., Білан Д. А., Марков Р. А.
ОСОБЛИВОСТІ ТА АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ШТРАФНИХ КИДКІВ У ГАНДБОЛІ

Стародубцева К. В.
СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ УПРОВАДЖЕННЯ

Стечкевич О. О.
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Сторонська О. С.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ

Суятинова К. Є.
НАЦІОНАЛЬНО-МОВЛЕННЄВА ОСОБИСТІСТЬ: СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ

Твердохліб Т. С., Май Вень
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Khromchenko O. V.
FROM CREATIVE TO ACADEMIC WRITING

Червоненко К. С.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чиченьова О. М., Новікова І. В., Ганул О. В.
ВНУТРІШНЯ ІНТУЇЦІЯ І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ УДАРІВ ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС ТА ЗМАГАНЬ СТУДЕНТІВ

Чорнобай Б. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

Shumylo M. Yu.
THEORETICAL PRINCIPLES OF MEDICAL EDUCATION DEVELOPMENT IN THE USA

Яготін Р. С., Сергєєва Т. П., Халайджі С. В., Кананихіна О. М.
ВПЛИВ ПОМІРНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ І ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ

Якимович Т. Д., Зінчук І. В., Мичка-Левченко Ю. З.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІДЕОКУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА