Рік заснування: 2004

 

ISSN: 2311-5491 (print), 2664-3537 (Online)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23508-13348 ПР від 03.08.2018 р.

 

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015, додаток 8 (педагогічні науки)

 

Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

 

Засновник: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

Мова видання: українська, англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, російська, словацька, угорська, французька, чеська

 

Періодичність: 6 разів на рік

 

Шеф-редактор: Андурщенко В. П.  доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України

 

Головний редактор: Макаренко Л. Л. – доктор педагогічних наук, професор

 

Члени редколегії:

Бондар В. І. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

Биковська О. Л. – доктор педагогічних наук, професор;

Борисов В. В. – доктор педагогічних наук, професор;

Вовк Л. П. – доктор педагогічних наук, професор;

Жалдак М. І. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

Куліш Л. А. – кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар);

Слабко В. М. – доктор педагогічних наук, доцент;

Хижна О. П. – доктор педагогічних наук, професор;

Яшанов С. М. – доктор педагогічних наук, професор.

 

Адреса редакції: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9