Рік заснування: 2004

 

ISSN: 2311-5491 (print), 2664-3537 (Online)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23508-13348 ПР від 03.08.2018 р.

 

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020, додаток 4, категорія Б з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 – Спеціальна освіта), з соціальної роботи (231 – Соціальна робота).

 

Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

 

Засновник: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

Мова видання: українська, англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, російська, словацька, угорська, французька, чеська

 

Періодичність: 6 разів на рік

 

 Адреса редакції: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9